Home

Jézus csodái az evangéliumokban

Jézus csodái tanulmányozásának nincs jobb módja, mint hogy figyelmesen olvassuk az evangéliumot, majd pedig sorra vesszük az összes csodát és a hozzájuk kapcsolódó magyarázatot. (János evangéliumának második fejezetében arról olvasunk, hogy Jézus borrá változtatta a vizet Hasonlóképpen, sok csoda hangsúlyozza Jézus hatalmát a természet felett., Nincs jobb módja annak, hogy tanulmányozza a csodák Jézus, mint olvasni az evangéliumokban, és egy listát az egyes csodák és a magyarázat, hogy biztosított. (Például a János 2-ben arról olvashatunk, hogy Jézus borrá változtatta a vizet Jézus Krisztus, az ő földi szolgálata során számtalan életet érintett és változtatott meg. Mint életének többi részét, az ő csodáit is szemtanúk jegyezték le. Mind a négy evangélium sokat ír ezekről a csodákról, ezek közül Márk örökíti meg a legtöbbet az ő evangéliumában. A Szentírás tanúság az Újszövetségben említett csodák legnagyobb csoportja gyógymódokat tartalmaz., Az evangéliumok különböző mennyiségű részletet adnak minden egyes epizódhoz, néha Jézus egyszerűen csak néhány szóval gyógyít, máskor olyan anyagokat alkalmaz, mint a köpés és a sár. Általában a szinoptikus evangéliumokban említik. Az evangéliumokban mindenütt találkozunk Jézus csodáival, főként a gyógyításaival. Pontosan úgy, ahogy Ézsaiás megjövendölte, Ő valóban meg­gyógyította a vakokat, felszabadította azokat, akiket megkötözött a betegség, némelyeket a szenvedés hosszú évei után (lásd pl. Mk 5:24-34; Jn 5:1-15)

Jézus csodái (III. rész) III. Halottfeltámasztás? Az evangéliumokban három ún. halottfeltámasztási történettel talál-kozunk: Jairus lányának (Mk 5,21-24.35-43), a naini ifjúnak (Lk 7,11-17) és Lázárnak a feltámasztásá-val (Jn 11,1-44). Az els őről már beszéltem e tanulmány elején, Jézus csodái egybefonódtak az üzenetével. A Márk 1:21-27 feltárja, hogy miként fogadta a tömeg Jézus tanítását és egyik csodáját. A 22. vers elmondja, hogy a tömegek elámultak a tanítási módján, a 27. vers pedig rámutat, hogy az emberek meg voltak döbbenve, amikor Jézus kiűzött egy démont Jézus születése az evangéliumokban I. Nevezetes születések az Ószövetségben A születés mint Isten ajándéka — Az Ószövetség két esetben is beszámol arról, hogy valakinek olyan körülmények között születik gyermeke, amikor arra nincs már semmi remény. Az egyik ilyen nevezetes ese

Milyen csodákat tett Jézus? Melyek Jézus csodái

 1. Jézus csodái, emberfeletti cselekedetei - ilyen a nyelveken szólás, a gyógyítás, a vízen járás vagy a holtak feltámasztása - egybe csengenek az akár Jézus előtti, vagy később őt követően élt, magas megvalósítást elérő jógik képességeivel, az úgynevezett sziddhikkel. A múltban és a közelmúltban élt indiai.
 2. denütt találkozunk Jézus csodáival, fõként a gyógyításaival. Pontosan úgy, ahogy Ézsaiás megjövendölte, Õ valóban meg­gyógyította a vakokat, felszabadította azokat, akiket megkötözött a betegség, némelyeket a szenvedés hosszú évei után (lásd pl. Mk 5:24-34; Jn 5:1-15).Persze még ennél is többet tett: segített, hogy a sánta járni tudjon.
 3. Jézus csodái - Miracles of Jesus. A Wikipédiából, az ingyenes enciklopédiából. Jézus csodát séta tetején a Galileai-tenger ábrázolt Ivan Aivazovsky s Walking on Water, 1888. Események a: Jézus élete a kánoni evangéliumok szerint; Korai élet.

Jézus csodái A csoda értelmezése a teológiatörténetben Az óegyház a csodák kérdésére az újszövetségi kánon megalkotásával és az ökume­ Az ökumenikus zsinatok pedig Jézus személyének csodáját írják körül, arra tanítva a mindenkori egyházat, hogy Jézus csodáit csak személye misztériu­. A gnosztikus evangéliumokban, írásokban, amit Egyiptomban találtak meg, 1945-ben, ő volt az igazi csillag. A nő, aki mindent tud. Ezekben a gnosztikus iratokban Jézus Urunk Mária Magdalát az apostolok apostolának nevezi. Az apostol azt jelenti: isteni fény küldött. Úgyis mondhatjuk, az apostolok vezetője lett Mária Magdaléna Ennek következményei vannak. Mindaz, amit Jézus tett, nem csupán egy idői cselekmény, hanem azzal egy olyan ablakot nyitott meg, amely által a valóságot ismerjük meg. Éppen ezért nevezi Jézus csodáit az evangélista jeleknek (Semeia). Jézus csodái nem csupán csodásak, hanem Isten valóságára nyitottak meg egy ablakot Jézus 3-szor jósolta meg Júdás árulását a vacsora során(1: Bizony mondom néktek, egy közületek el fog árulni engem 2: aki vele együtt mártja kezét a tálba, az az áruló; 3:Az, akinek én mártom be a falatot és odaadom.- majd Jézus bemártotta a falatot és odaadta Júdásnak). Jézus áldást mondott a vacsora. Jézus gyógyításainak a kérdése tehát Jézus jel­lemének és küldetésének értékelésére nézve elhatározó fon­ tosságú, Különösen is az számunkra, akik nem a halál, hanem az élet Jézusát hirdetjük és szeretnők követni, Míg ugyanis a megváltás gondolatkörét hirdető felekezetek számára a feltá­ madás.

Emberfiának: Ez a kifejezés kb. 80-szor szerepel az evangéliumokban. Jézus magára utalt vele, nyilvánvalóan azt hangsúlyozva, hogy tényleg egy asszonytól született, hús-vér ember, illetve hogy Ádám tökéletes megfelelője, akinek megvan a hatalma ahhoz, hogy megváltsa az embereket a bűntől és a haláltól (Ró 5:12, 14, 15) 3. Újszövetség Jézus Krisztus földi életének eseményei, tanítása: születése, az én vagyok mondások, gyógyítási csodái, megváltó áldozata, kereszthalála és feltámadása, mennybemenetele és a missziói parancs; Az apostoli kor: A Szentlélek Találkozások az evangéliumokban: Nikodémus, samáriai asszony;. PPEK 832 Kereszty Rókus: Jézus Krisztus. Krisztológiai alapvetés Kereszty Rókus . Jézus Krisztus . Krisztológiai alapvetés . Mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK

Mik voltak Jézus csodái? Milyen csodákat tett Jézus

 1. Csodadolgok-Jézus csodái / Társasjáték : Joyce Meyer: Tedd meg ha félsz is : Isten szereti a nőket : Jóga szalag 183x3.8 cm : 365 bibliai kvízkérdés NEM KAPHATÓ : MÁGNESES FUTBALL JELÖLŐ TÁBLA (KICSI) : Harmat kiadós kifestők - Szinezd ki a Bibliát sorozat : Derek Prince: Menedék a nehéz időkben : Kenneth E. Hagin: A kézrátétel : Tanulótorony : Élet melyet érdemes.
 2. Bibliai lelkivezetés 2. Térjetek meg... : Csodadolgok-Jézus csodái / Társasjáték : Joyce Meyer: Tedd meg ha félsz is : Isten szereti a nőket ÚJDONSÁG : 365 bibliai kvízkérdés NEM KAPHATÓ : Harmat kiadós kifestők - Szinezd ki a Bibliát sorozat : Derek Prince: Menedék a nehéz időkben : Kenneth E. Hagin: A kézrátétel : Tanulótorony (natur, fehér, barna, fekete) : Élet.
 3. Ilyen kérdésnek tartom Jézus gyógyításainak a kérdését is. Ha ez a probléma nem áll vilá· gosan előttünk, ha erre a kérdésre I .,lgazak-e azok a leírá­ sok, amelyeket az evangéliumokban olvashatunk Jézus gyógyí~ tásairól 1 - nem tudunk határozott igennel, vagy nemmel fe

Jézus Krisztus Csodái - Krisztusban Maradni - a Korral Haladn

Jézus ellenségei ezt üvöltötték: Feszítsd őt oszlopra! (János 19:15).Az oszlop szóval fordított görög kifejezés az evangéliumokban a sztau·roszʹ.A History of the Cross című könyv ezt írja róla: A sztau·rosz ʹ szó jelentése 'egyenes karó', erős oszlop, amilyet a földművesek szoktak beverni a földbe, hogy kerítést készítsenek Kafarnaum szintén tóparti település, többször is szerepel az evangéliumokban, ez Jézus galileai működésének központja és több csodájának is helyszíne. Ettől északra, mintegy 3 kilométer távolságra feküdt Korozain, amely csupán e helyen szerepel az evangéliumokban játszott az evangéliumokban leírt anyag megőrzésében,terjesztésében, ki­ alakításában és gyűjtésében. Máté, Márk és Lukács evangéliuma ugyan kb. 35-40évvel, Szerit Jánosé pedig kb. 60 esztendővel az Úr Jézus földi működéseután íródott, de az'a történeti és tanító tartalom, melyet közöl Az, hogy egy istengyermek már magzatként földöntúli erők birtokosa, az ősi mítoszokban is gyakori motívum. Mint látni fogjuk, Jézus gyermekkori csodái precíz pontosan rárímelnek a mitikus héroszok, istenfiúk, fényküldöttek legendáira. MESSIÁS JÉZUS ELŐTT Az elfeledett prófét

A legnagyobb botránkozást végül az keltette bennük, hogy Jézus Isten fiának, tehát lényegében Istennek vallotta magát. (Ez a szinoptikus evangéliumokban ritkább eset, sőt Jézus inkább titoktartásra szólítja fel tanítványait, Jánosnál viszont szinte minden megnyilatkozásának alfája és ómegája, hogy ő Isten fia. Jézus csodái 78 1. A gerazai megszállott 80 A műfaj 80 A szerkezet 80 A szövegkörnyezet 81 A csodától a leírásig 82 A halott-feltámasztások az evangéliumokban 102 Lázár feltámasztásának történetisége 103 Az élet-fogalom János evangéliumában 10 b) Az evangéliumokban Jézus és a diakónia több szókapcsolatban, illetve élethelyzetben fordul elő. Mindenekelőtt Jézus Krisztus magáról azt mondja, hogy nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak (Mk 10,45), ő tanítványai között olyan, mint aki szolgál (Lk 22,27) Jézus gyógyításai. JÉZUS GYÓGYÍTÁSAI. Az evangéliumokban mindenütt találkozunk Jézus csodáival, főként a gyógyításaival. Pontosan úgy, ahogy Ézsaiás megjövendölte, Ő valóban meg­gyógyította a vakokat, felszabadította azokat, akiket megkötözött a betegség, némelyeket a szenvedés hosszú évei után (lásd pl. Mk 5:24-34; Jn 5:1-15) Ha ugyanis Jézus. éveiben, amelyekr ől nem olvasunk az evangéliumokban - Indiában járt, ahol bölcs mesterek, szent emberek tanították neki a hindu szent iratokat, bevezették a misztikus megvilágosodásba, átadták neki a gyógyítás és csodatétel tudományát. Jézus keletr ől visszatérve az ott megismert módszerekkel tette csodáit

Jézus csodái Marjolei

 1. A rövid írások keresztyén ünnepeink üzenete, a zsoltárok hangja, az evangéliumokban írásba foglalt jézusi szavak és az apostoli intelmek útján segíthetik az olvasót a lélek növekedésében. Csodadolgok - Jézus csodái (Parakletos Könyvesház) Böngészős bibliai társasjáték, amelynek célja, hogy a bibliai.
 2. tovább. Jézus csodái sohasem ilyeQHN VHQNLW VHP WHV] EHWHJJp hanem betegeket gyógyít, senkit sem sújt halállal, hanem életre kelt halottakat, nem éhínséget küld az emberekre, hanem csodálatosan szaporít kenyeret és halat az éheseknek. Az evangéliumokban ninc
 3. Kik olvassák az idők jeleit, tisztában vannak vele, hogy az utolsó időkben élünk. Már történik, amit Krisztus megjövendölt: Egyre többen jönnek (még az ő nev..
 4. t Judás aki ugyszint féltesoja volt Jézusnak, iskarioti Judás, aki elárulta és még asszem olvastam még 1-rol..
 5. Szinte semmit sem mondanak názáreti életéről, sőt még nyilvános életének nagy részéről sem. [186] Amit viszont megírtak az evangéliumokban, azért írták, hogy higgyétek: Jézus a Messiás, Isten Fia, és hogy a hit által életetek legyen az Ő nevében (Jn 20,31)
 6. denki tudta, hogy János apostol - aki írta a János evangéliumot - Jézus Krisztus tanítványa volt

Az evangéliumokban található egyéb utalások is mind egyértelművé teszik, hogy az eddig elfogadottól jóval idősebb volt Jézus, mint azt hagyományosan sugallták. János evangéliumában olyan részletek találhatók, amelyek egyértelművé teszik, hogy több helyen is szemtanú nyilatkozik meg Az evangéliumok gyógyításelbeszélései a görög gyógyítás kontextusában és az orvosi antropológia megközelítésében. Tamás Réti. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. Read Paper Szentlélekkel egyetlen emberi lény sem tud alámeríteni, csakis Jézus. Ahogyan a víz általi keresztség az újjászületés tapasztalatának külső jele, ugyanennek mintájára elmondhatjuk, hogy a Szentlélek általi keresztség annak dinamikus bizonyítéka, hogy a Lélek a maga teljességével jelen van a keresztény életében, aki megtérésekor befogadta Őt szívébe 3. Újszövetség Jézus Krisztus földi életének eseményei, tanítása: születése, az én vagyok mondások, gyógyítási csodái, megváltó áldozata, kereszthalála és feltámadása, mennybemenetele és a missziói parancs; Az apostoli kor: A Szentlélek Találkozások az evangéliumokban: Nikodémus, samáriai asszony;.

Jézus csodái arra szolgáltak, hogy híveket szerezzenek személynek és ügyének. Ezt mutatja jelen evangéliumi szövegünk, a MK 7,31-37 is. Annál figyelemre méltóbb, hogy Jézus és az Újszövetség szereplői milyen kritikusan szemlélik a csodák hatását Az Örömhír Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola támogatására: Alapítvány a Keresztény Oktatásért - 11996224-06085328-10000001. Adó 1%. A Biblia Szól Egyesület: Technikai szám: 0097 Adószám: 18297296-1-42. Alapítvány a Keresztény Oktatásér Jézus parancsa embertelenül kemény annak, aki tiltakozik ellene. Jézus parancsa könnyű annak, aki készségesen belenyugszik. Az ő parancsai nem nehezek. (1Jn 5,3) Jézus semmit sem követel tőlünk anélkül, hogy ne adna erőt a megtételéhez. Hová vezeti a követésre szólító hívás azokat, akik engedelmeskednek Az Isteni tanítás Kerületkongresszusok. MINDAZOK, akiknek vágya, hogy Jehova tanítsa őket, nagy örömmel várják az Isteni tanítás Kerületkongresszusokat. A négynapos program az Írás szerinti tanítás azon jelentős oldalait világítja meg, amelyek megvédik napjainkban a keresztényeket a növekvő személyes.

Jézus csodái és tanítása a tizenkét apostol megválasztásáról Keresztelő János haláláig: 97: Az ige hirdetése. Újabb csodák: 109: Jövendölések és tanítások. Isten országának szelleme: 115: Jéz us Galileából Jeruzsálembe megy: 119: Jézus visszavonul Pereába: 126: Jézus a templomszentelés ünnepére Jeruzsálembe megy hasonlóságok az Evangéliumokban elbeszéltekkel. Apollónius és a Názáreti Jézus egymás mellé állítása már az őskereszténység végén, de f őleg az egyházatyák idején heves vitákhoz vezetett. Origenés, kinek Moeragenés ma már elveszett m űve szolgált alapul

Könnyen azt gondolhatnánk ebből, hogy Jézus csak a szavak embere, aki szép beszédeivel lenyűgözi hallgatóit. Kétségtelen, hogy jól, néha keményen, máskor irgalommal és jóságosan beszél. Vannak, akik elfogadják tanítását, de olyanokról is olvashatunk az evangéliumokban, akik elutasítják azt A bútor - Stílustörténeti kalauz az ókortól napjainkig Riccardo Montenegro könyv pdf. A fahulladék hasznosítása Szalay Lajos online olvasás pdf. A gyémántos Medzsidje-rend könyv epub Verne Gyula. A hottoko álarc Akutagava Rjunoszuke olvasás online

Jézus halálának időpontja nem szerepel az evangéliumokban; amikor megpróbálták kiszámítani, március 25-ére vagy április 6-ára jutottak. Ezt az időpontot Jézus fogantatásával azonosították, és kilenc hónapot hozzáadva december 25-ét, illetve január 6-át kaptak Jézus csodái a hatalmát és a közelgô Isten-országát jelzik. De ne felejtsük el közben az emberi és személyes vonatkozásait sem. Jézus melegszívű ember, és ahol emberi nyomort lát, elfogja a részvét, és kötelességének érzi, hogy segítsen Az evangéliumokban halljuk, ahogy a tömeg csodálkozik Jézus tanításán. Márk így tudósít erről: Szombaton Jézus bement a zsinagógába és tanított. Az emberek csodálkoztak tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma (az angol fordításban: tekintélye - a ford.) van, nem úgy, mint az írástudók. (Mk 1, 21-22

Énvelem cselekedtétek meg : JÉZUS GYÓGYÍTÁSAI

Jézus csodái — Mit tanulhatunk belőlük

Jézus tanításai, és az azokat igazoló csodái (gyógyítások, halott-feltámasztások, természeti csodák stb.) azt igazolják, hogy ő nem csupán Istentől küldött tanítóként járt közöttünk, hanem Isten erejével. Sőt kinyilatkoztatásában Istennel való azonosságát is kimondja A hit viszont az igazság felismerését és elfogadását jelenti. Kortársai megtapasztalták, hogy Jézus szavaiban olyan erő rejlik, amely nem jellemző más tanítók beszédeire. Az Úr csodái pedig olyan hatalomról tanúskodnak, amellyel egyetlen ember sem rendelkezik

Jézus - Wikipédi

Később aztán egyre inkább nem hagyott nyugodni a kérdés: ha Jézus valóban él, ha valóban elnyertem a Szentlelket a bérmálásban, ha Jézus megígérte, hogy: Aki hisz bennem, ugyanazokat a tetteket viszi végbe, amelyeket én végbevittem, sőt még nagyobbakat is végbevisz, mert az Atyához megyek (Jn 14.12) illetve: Akik hisznek. Kenyérszaporítás - az evangéliumokban szerepel, amikor a Jézust követő nép nem tudott mit enni, Jézust megszaporítva a kenyeret enni adott nekik. Júdás csókja - az evangéliumokban szerepel, amikor Jézust elfogták, Júdás csókkal jelezte meg, hogy tudják, kit kell elfogni ; den egyéb élelmiszer csoportosul Vad természetű ember lesz, a keze minden ember ellen - írja a Szentírás Ismáelről, az arab nép ősatyjáról. Leszármazottja, Mohamed egy új vallás megalapításával felforgatta a világot. Az iszlám legnagyobb prófétája egész falvakat mészárolt le hidegvérrel, és egy hat éves kislányt vett feleségül Gazdagság & Szépség. Közzétéve 2017-08-30 | Szerző: Szabad Gondolat. Szépséggel, de még anyagi gazdasággal is kétféleképpen bírhat az ember: élőként vagy halottként. Így hát vannak szép emberek, akik élnek, és vannak szép emberek, kik nem is tudnak róla, hogy a halál áthatja minden cselekedetüket. Ugyanígy: vannak. Jézus az evangéliumokban az eddig említetteken kívül is szól még néhány esetben halála céljáról. Hangsúlyozom: nem okáról, hanem céljáról. Az egyik Jn 3,16. Itt így jelöli meg a célt: hogy aki őbenne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Az elsődleges cél tehát, hogy higgyenek benne

P. Duló Attila: Tudjam, kinek hittem. Pál apostol azt mondja 2Tim 1:12-ben: én tudom, kinek hittem. Pál tudta, kinek hisz. Néhány istentisztelettel ezelőtt arról beszéltem, hogy ismerjük meg a valódi Jézust (2014.06.22. du. P. Duló Attila: Az igazi Jézus (#1)), ami aztán inspirálta P. Kiss Lacit, és arról beszélt egy héttel később, hogy a csodái alapján is. kulása ezzel még nem zárult le. Jézus és a keresztény ıskor kutatói igen jól ismerték a szöve-get, az a közel 4000 idézet, ami az újszövetségi Szentírásban megtalálható, arról tanúskodik, hogy Jézus követ ıi az új vallási közösségben, az egyházban sem fejezték be az id ıseb

Jézus Gyógyításai - Szombatiskola

Mintha maga Jézus is veszített volna a tekintélyéből előttük. És még az sem állította helyre a dolgot, hogy arról beszéltünk ezután, hogy tulajdonképpen ez a Józsué neve, csak nem zsidó, hanem görög kiejtéssel, és hogy ez a Józsué volt az, aki bevezette az Ígéret földjére a népet, ahogy Jézus is bevezet minket az. Az a nagy mozgalom, amely kétségtelenül Jézus Lelkének hatása az Egyházban és már régóta arra készteti az Egyházat, hogy az Úr akarata szerint keresse a tökéletes egység lehetőségeit a többi vallásos közösségekkel, arra indít minket, hogy a hitoktatás ökumenikus oldaláról is beszéljünk Az itt olvasható változat forrása: Nagy Péter Tibor: Az 1929-es magyar zsidó lexikon adatbázisa. Szociológiai adatbázisok No. 1. WJLF, Budapest, 2013 . A további szöveg a keresőmotor hatékonyságának növelésére szolgál, nem elolvasásra. 4953255472018468. 12291.htm CÍMSZÓ: Jézus A mai Evangélium ezekkel a szavakkal zárul: Jézus gyarapodott bölcsességben, korban és kedvességben Isten és az emberek előtt Ezek a szavak azt jelzik, hogy Jézus normálisan növekedett, mint sok más gyermek. Az Evangéliumokban ezért is szereti magát az Ember Fiá-nak nevezni Néhány író nyíltan kételkedett a csodákkal kapcsolatban (pl. Epicurus; Lucretius; Lucian). Tehát tévedés azt írni, hogy Jézus csodái az óvilági emberek könnyű rászedhetőségének és gyermetegségének az eredménye. (Graham N. Stanton, The Gospels and Jesus, Second edition [Oxford University Press, 2002], p.235

Jézus csodái - Miracles of Jesus - abcdef

Élet. Az ossa-i általános iskola után Delling a chemnitzi állami gimnáziumba járt , ahol 1924-ben letette érettségi vizsgáját. Ezután protestáns teológiát tanult az erlangeni, berlini és lipcsei egyetemen . 1928-ban letette az első teológiai vizsgát, 1929-ben asszisztensi állást kapott a tübingeni egyetemen.Delling doktori címet 1931 októberében kapta, Paulus. Már a Biblia első lapjai is beszélnek az emberi uralkodásról a föld felett, majd ez a gondolat az egész Ó Testamentumon átvonul, Jézus pedig ugyanúgy megemlíti az Evangéliumokban, Pál a leveleiben, János pedig a Biblia utolsó fejezeteiben; ez túl jelentőségteljes ahhoz, hogy ne vegyük észre, ne értsük meg Jézus. A Wikipédiából, a szabad enciklopédiából, : Ugrás a navigációhoz Ugrás a kereséshez. Ez a szócikk szaklektorálásra, tartalmi javításokra szorul. A felmerült kifogásokat a szócikk vitalapja részletezi. Ha nincs indoklás a vitalapon, bátran távolítsd el a sablont!.

Jézus csodái — Mit tanulhatunk belőlük? — Őrtorony ONLINE

Mária Magdolna a titkos Istennő - Szellemvilá

János evangéliuma csecsy

Az ismeretlen Jézus az a Jézus, akinek élete az evangéliumokban nem maradt fönn. De ha tudunk a sorok közt olvasni, az evangélium verseiben ott találjuk ezt a titkos életet is. Meresovszki a nagy költő ihletével eleveníti meg számunkra Jézus életének ama korszakait, amelyeket 03:30 Jézus cselekszik* 04:00 Az Oltáriszentség csodái*/ Oltáriszentség - a szeretet köteléke* 04:30 Mária iskolájában* 05:00 Rózsafüzér 05:40 A Vatikáni Rádió műsora 06:00 Napindító gondolatok 06:10 Szentek gondolatai 06:15 Zsolozsma - reggeli dicséret 06:40 Ébredjen a Mária Rádióval! 07:55 Igéző/Nagyböjti percek*