Home

Vállalati képzések fajtái

A képzéssel kapcsolatos személyügyi feladatok: Előkészítő szakasz: A vállalati stratégiából (humán stratégiából) levezetett oktatási terv elkészítése, (képzési célok meghatározása, képzési szükséglet összeállítása, pénzügyi terv készítése) Végrehajtási szakasz: Képzési tematikák kidolgozása, képzési. pedagógus-szakvizsgával bővített óvodapedagógusi, tanítói gyógytestnevelés szakirányú továbbképzés. pénzügyi és gazdálkodói kultúra fejlesztése szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés. pénzügyi kultúra, gazdálkodói kompetenciák fejlesztése a közoktatásban szakirányú.

A vállalati képzési rendszer, valamint a a szervezeti fejlesztés és irányítás, a HR célok közt, a cég stratégiájának részeként jelenik meg. Tematika Amivel foglalkozunk a képzés során: * Stratégia és oktatás- marketing * Képzési szükséglet - elemzés * Képzési terv készítése, program kiválasztása * Tréning. 9.2.6 A munkahelyi képzések a felnőttképzésben (néhány fogalom tisztázása).....137 9.2.7 A vállalati képzések leggyakoribb fajtái.....139 9.2.8 A képzési igények megállapítása (kompetenciamérés) ISO 27001:2014 Információbiztonság irányítási (vállalati) auditor (Modul 3) Képzési időpontok: 2021. április 29-30. (Csütörtök-Péntek) - ONLINE 2021. június 28-29. (Hétfő-Kedd) 2021. október 28-29. (Csütörtök-Péntek) 2021. december 9-10. (Csütörtök-Péntek) Képzés helyszíne: TÜV Rheinland központi székház. Vállalati pénzügyek, pénzügyi menedzsment, nyereség és osztalékpolitika, adóügyek. Tekintse meg képzési referenciáinkat! Amennyiben többet szeretne megtudni vállalati képzéseinkről, vezetői tréningjeinkről, vegye fel a kapcsolatot velünk telefonon (+36 62 426 655) vagy írjon nekünk Vállalati opció, Haladó vállalati pénzügyek | Digitális Tankönyvtár Az opció biztosítása Az opcióval a vezető lehetőséget kap arra, vállalati opció a későbbiek során, egy előre meghatározott áron, a társaságban tulajdonosi részesedést részvényt, üzletrészt szerezzen

Pénzügy Sziget - Pénzügy Sziget - Tudástá

A ellenőrzés fontosabb fajtái Az ellenőrzés a vizsgálandó jelenségekhez, folyamatokhoz való viszonyától, tartalmától, bonyolultságától stb. függően igen sokféle lehet. Ennek megfelelően a gyakorlatban megvalósuló ellenőrzéseket - meghatározott csoportképző ismérvek szerint Posts about arculat (corporate identity) written by BizBigyó. 7 C A vállalati arculat - Corporate Identity - és a vállalati image összefüggései. A Corporate Identity tartalma, összetevői. A kommunikációs vezető feladatai a vállalati arculat kialakításában és karbantartásában Bene-Becski Anita. Vállalati képzési vezető. iroda@hidra.hu +36-20-365-4329 +36-76-495-291 6000 Kecskemét, Békéscsabai út 2/

Vállalati trénerképző tanfolyam Kovács Tündével a Tréningek a humánerőforrás fejlesztésben című könyv írójával Tisztelt Cégvezető! Képzési feladatok szinte minden cégnél jelentkeznek: ide tartozik az új munkatársak betanítása, a beosztottak továbbképzése vagy a vevők megtanítása a termék használatára Matiscsákné Lizák Marianna (szerk.): Emberi erőforrás gazdálkodás › 10. fejezet: Emberi erőforrás - képzés és fejlesztés › 10.2. A személyzetfejlesztés › 10.2.3. A vállalati képzések leggyakoribb fajtái Tantermi, Online képzések esetén a képzés minimum 6 fő jelentkezése esetén indul. A képzés nyelve: magyar Alapozó oktatásunkat olyan munkatársaknak és vezetőknek szánjuk, akik szeretnének megismerkedni az információbiztonsági irányítási rendszer alapjaival és meggyőződni az ISMS vállalati és személyes hasznáról

Felvi.h

A képzés célja: A képzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek: a döntéseket megfelelően előkészíteni, a problémákat feltárni, összetevőire bontani, ezeket csoportosítani, rendszerezni, az információk rendszerezésével gyorsan, jó és egyértelmű döntéseket hozni és azokat tisztán, érvekkel alátámasztva kommunikálni Képzési terület. gazdaságtudományok. 4. A felvétel feltételei - szöveges Kvantitatív és kvalitatív kutatások módszerei, online kutatás, vásárlókutatás, a lakossági-, és vállalati ügyfelek szegmentációja, versenytárselemzés, média-, és reklámkutatási módszerek, márkaérték, tracking és benchmark kutatások. A munkanélküliség fajtái Munkanélküliségről akkor beszélünk, ha a munkapiacon a kínálat meghaladja a keresletet. Mikroszinten egy vállalat akkor szabadul meg egy alkalmazottjától, illetve nem veszi fel a jelentkezőt, ha nem gazdaságos neki REFA Termeléstervező / REFA Produktionsplaner képzésünkön sokéves, széles üzemi gyakorlattal rendelkező oktatóink megtanítják, hogyan kell optimálisan felhasználni a rendelkezésre álló emberi és gépi erőforrásokat, anyagokat, melyeknek koordinálásában elengedhetetlen szerepe van egy REFA termeléstervezőnek Az online kommunikáció fajtái; Social felületek szerepe és használata; Elő- és utókommunikáció; Digitális események fajtái és szerepe; Vállalati belső kommunikáció digitális megoldásai; Offline és online megoldások összehasonlítása; Kurzus nyelve . Magyar. Óraszám. 3 x 5 óra =15 óra. Beszámítás / kreditérték.

Beszámoló összeállítási kötelezettségének eleget téve a gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni magyar nyelven ahol a követeléseket kezelik: követeléskezelő szervezetek vezető munkatársai, gyakorló ügyvédek, jogi tanácsadók. A vizsgát sikeresen teljesítők számára a Bankárképző és a MAKISZ közös tanúsítványt állít ki, és a résztvevők Képesített követeléskezelő minősítést szereznek MBA képzés pénzügyi specializáció . Befektetések tételek. 1. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok típusai, árazása-Pénz- és tőkepiaci eszközök (fogalma, csoportosítása)-Állampapírok, vállalati kötvények főbb fajtái, sajátosságai

HR tanfolyamok tanfolyamok

Öröklés, ajándékozás és visszterhes vagyonátruházás esetén vagyonszerzési-, a közigazgatási hatósági és bírósági eljárásért eljárási illetéket vagy az e törvényben meghatározott módon, de külön jogszabályban megállapított igazgatási, bírósági szolgáltatási díjat, a cégbíróságok törvényességi felügyeleti tevékenységéért felügyeleti illeték. A képzés célja: Vezető auditorok képzése az ISO 27001-es információbiztonság irányítási rendszer auditálásának lefolytatásához. Irányításuk mellett történik a nagyobb szervezetek információbiztonsági auditja NAV - Áfakulcsok és tárgyi adómentes tevékenységek. X. Tisztelt Ügyfelünk! Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a NAV következő oldalain 2018. január 1-je után közzétett tájékoztatóknak megfelelően jár el, akkor az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 247. §-a alapján jogkövetkezmény az Ön részére.

A programkövetelmény modul azonosító száma: SzPk-00008-16-05 3 08 2/1: M-03. A képzés célja. A Hidraulikus és pneumatikus berendezések üzemeltető számára fontos a hidraulikus rendszerek üzemeltetésének és karbantartásának ismerete, előírások szerint történő elvégzése A tervezés szerepe, fajtái a vállalkozásnál. A vállalati stratégia szerepe, a stratégiai tervezés folyamata. A vállalkozási stratégia főbb elemei, fajtái, megvalósítása. Az üzleti terv felépítése és tartalma. A vállalkozás válsága. A vállalati válság lényege, kialakulásának okai. A vállalati válság szakaszai. Fajtái: - vállalati szintű, - üzletágra, üzleti egységre vonatkozó stratégiák, - funkcionális stratégiák (pl. humán-, marketing- termelési-, finanszírozási, stb. stratégia). Az EEG területei - munkaerő-gazdálkodás - bérgazdálkodás - munkaszervezés - munkakapcsolatok, képzés, átképzés - érdekképviseletekkel való. A képzés célja: Manapság a legtöbb cégnél találkozhatunk projekten alapuló munkamenettel. Ennek ellenére sok esetben nagy bizonytalanság övezi e területet, hiszen a hagyományos munkarendhez képest egészen más szemléletet kíván egy projekt megvalósítása

Tolna Megyei SZC Bezerédj István Technikum Képzési program Nyilvántartási szám: B/2021/000655 Vállalkozási mérlegképes könyvelő (04115002) -a vállalati folyamatok értelmezésére és számviteli leképezésére. fajtái, szereplői, elemei • A vállalat környezete • Költség, kiadás, bevétel, profit fogalma. 61) A vállalati tudástranszfer jellemz ıi. 62) Tudásátviteli stratégiák. (Képzés, fejlesztés, szervezett események, társalgók, virtuális irodák, tudásvásárok-fórumok.) 63) Életszakaszonkénti képzési szükségletek. 64) Tudásátadás kultúrája. 65) Tudás átadását akadályozó tényez ık Mindezek megvalósítása által a vállalat költségeinek csökkentéséhez is nagy mértékben hozzájárul. ISO 14001 környezetirányítási vezető A képzési program célja, hogy a résztvevők elsajátítsák az ISO 14001 szabvány követelményeinek megfelelő környezetközpontú irányítási rendszer kialakításának. A képzésen résztvevők átfogó elméleti és gyakorlati ismeretanyaggal bővíthetik tudásukat mind a vállalati, mind a lakossági ügyfelekkel szembeni követelések kezelésének szabályozásáról, lehetőségeiről, módszereiről és eszköztáráról Szabványügyi asszisztens. Az emberiség történelmében már a kezdetektől számos példát találunk az egységesí­tésre, illetve az egységesítés eredményeinek használatát elrendelő hatósági előírásokra. Ezek a törekvések a mai kor igényeinek megfelelő szabványosítás előfutárai

Minőségügyi / Auditor képzések Tanfolyam kategóriák

KÉPZÉSI FAJTÁK. betanítási képzés utólagos képzés előadások Az ERA világszerte a vállalati költség-management ágazat vezető szereplője. 1992 óta nyújt támogatást cégek számára a működési költségek csökkentésében és a rentabilitás, jövedelmezőség növelésében azok méretétől függetlenül.. - Egészségügyi menedzser képzés - DE KTK Menedzsment és Marketing Tanszék Kun András István célja Az vállalati emberi erőforrás tervezés folyamata A tervezés szakaszai Az EEM céljai A tervezés egyéb hozadékai Az emberi erőforrások elemzése A munkaerő tervezés 1. (személy specifikáció) Képzettségek fajtái. Vállalkozásunk megóvása a kibertámadásoktól. Microsoft 365 Team. április 2, 2020. Ha kisvállalkozása kibertámadás áldozatává válik, 60% az esélye annak, hogy a vállalkozás bedől hat hónapon belül. Ez azért elég sokkoló, nem? Úgy tűnik, hogy a kisvállalkozások különösen sebezhetőek a kiberfenyegetések.

Csapatműködés képzései McMillan & Banet

A szegmensek elhatárolásának fajtái. A megfelelő szegmensek létrehozása kritikus a vállalat PR tevékenysége szempontjából. Ennek segítségével tudják megismerni a szakértők a vállalat számára releváns közvéleményt, amelynek ismerete elengedhetetlen a megfelelő PR stratégia kidolgozásához A képzés folyamatszemléletű megközelítésén keresztül a résztvevők megismerhetik a kockázatok elemzésének, menedzselésének informatikai világban ismert és kevésbé ismert módszereit, és azok vállalati célok és folyamatok rendszerébe való illesztését, implementálását, gyakorlati hasznosítását és alkalmazását A képzés célja, hogy versenyképes, naprakész ismereteket biztosítson vállalattal és a banki kincstár területén. A képzés megszerzett ismeretek alapján a hallgatók. képesek lesznek átlátni a treasury működését mind a banki mind a vállalati szervezeten belül; megismerik a tipikus kincstár termékeket Vállalati fenntarthatósági jelentésről szóló képzéseink növelik ismereteit, és fejlesztik szaktudását, amivel javíthatja vállalata fenntarthatósági jelentéseit! Szükséges bizonyítékok fajtái; mind a teljes munkaerő-állomány szintjén segít elérni a kitűzött képzési célokat. Lépjen velünk kapcsolatba. Garland Tech 1 - A TAP-ok előnyei és fajtái Proget - Totális vállalati mobileszközvédelem és felügyelet a Proget központi konzoljával 2021. március 05

Vállalati opció - Képzési internetes keresete

Fajtái: oltási igazolás, gyógyultsági igazolás, negatív teszt igazolás. Igényléséről, iratmintáiról az alábbi cikk részletes tájékoztatást ad. A külföldi védettségi igazolványok kölcsönös elfogadását egyébként bilaterális államközi megállapodások szabályozzák Képzés időpontja: 2021. október 28-29. (+1 opcionális képzési nap - részletek lejjebb) Képzés időtartama: 2 nap/ 16 óra. Képzés ára: 130.000 + ÁFA/fő. Képzés helyszíne: Eiffel Palace Conference Center, 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78

arculat (corporate identity) « Marketingtétele

Hasznos cikkek vállalkozásoknak Vállalkozásokat érintő általános témák Van néhány témakör, ami érinti a cégedet, és nem árt, ha tudsz róla. Vállalkozások pénzügyi alapjai Ezek használata nélkül nem fog egyensúlyba kerülni a pénzügyed. Hosszútávú víziók A vállalkozásodat érintő hosszútávú témák. Pénzügyi elemzés A vállalkozásod mutatóiHogyan. A tanfolyamot a CorelDraw nyomdaipari felhasználása iránt érdeklődők számára indítjuk kezdő szinten. Megismerkedünk a program felépítésével, általános koncepciójával, és gyakorlati feladatokon keresztül megtanuljuk a nyomdai előkészítés során leggyakrabban használatos eszközök funkcióit Tárgykód. ELNGOBB03. Szervező . KKK Marketing Tanszék. Tárgy jellege . Szabadon választható. Rövid tartalom . A képzés célja: A hallgatók ismerjék meg e tárgy segítségével a mezőgazdasági, és élelmiszeripari ágazatok egyéni vonásait a termelés, a termelésértékesítés, a piaci értékítélet és a fogyasztás szempontjából egyaránt Egy adatbázist és a hozzá tartozó felhasználói felületet megtervezni, létrehozni nem könnyű feladat. Az Access makróprogramozás tanfolyam résztvevői megtanulják, hogyan lehet az adatbázisból SQL parancsok segítségével adatokat kinyerni, módosítani, új vagy meglévő táblába beilleszteni A tréning célja. hogy a résztvevők megismerjék a LEAN kialakulását. megtanulják a vevő, a belső vevő fogalmát, a vevők elvárásait. tisztában legyenek az érték fogalmával, definíciójával. és a veszteségtípusok fajtáival. megismerjék a legfontosabb LEAN eszközöket. és gyakorlatok keretében alkalmazzanak is.

Munkavállalói, munkajogi ismeretek képzés - HIDRA

Több éves szakmai és oktatási gyakorlattal rendelkező oktatóink által vezetett gyakorlatorientált, esettanulmányokra épülő képzések: Nemzetközi kvalifikációk (ACCA, CIMA, DipIFR), nyílt képzések - IFRS, US GAAP, Hatékony döntéshozatal - a pénzügyi beszámoló fő üzenetei, Gyakorlati számvitel az alapoktól; Pénzügyi, számviteli és készségfejlesztő. Képzési feladatok szinte minden cégnél jelentkeznek. A munkatársak betanítása, a beosztottak továbbképzése vagy a megfelelő kapcsolattartás a vevőkkel. Jó befektetés, ha a feladattal megbízott munkatársak az átadni kívánt tudás mellett tréneri, képzési ismeretekkel és rutinnal is rendelkeznek

Video: Vállalati trénerképző tanfolyam MSPR Üzleti Iskol

Emberi erőforrás gazdálkodás - 10

Az ember és a vállalat kulturáltságától függ, hogy tud-e alkalmazkodni a sokarcú világhoz. A vállalati kultúra elnevezése a szakirodalomban és a gyakorlatban nem egységes. Találkozhatunk szervezeti klíma, vállalati stílus, vállalati ethosz, üzleti etika, vállalati térkép stb. szóhasználattal A képzés célja: A képzés célja, hogy a vállalat minden munkavállalója fel legyen készülve arra, hogy rosszullét-, illetve baleset esetén munkatársait elsősegélyben részesítse. Az 1993. évi XCIII. törvényben és a 3/2002

A képzési koncepció kialakítása ( vállalaton belül az alábbi tevékenységeket kell elvégezni) • a vállalati politika meghatározása, • a munkakörök illesztése a vállalati struktúrához, • az összes munkakört érintő vezetői felelősség kialakítása, • munkaterhelés-elemzés, teljesítmény-elemzés Nemesvakolatok. A nemes vakolatok tradicionális, gyárilag előkevert színes homlokzati vakolatok, melyek valamennyi mész-cement és hőszigetelő alapvakolatra valamint minden felújító alapvakolatra felhordhatóak. Hőszigetelő rendszerekre azonban csak bizonyos fajtái kerülhetnek. Drop carousel items here Ezért a Kósa Erika Akadémia business moduljai közül az érzelmi intelligencia fejlesztése nagy hangsúlyt kapott. Míg az IQ mérésére van standard formula, addig az EQ mérésére nincs ilyen. Számos kérdéssor létezik, melyek más és más oldalról igyekeznek körbejárni az ide vonatkozó területeket. Az egyik legelterjedtebb. A képzés célja a munkaerő utánpótlás állandó biztosítása a vállalat részéről, illetve friss diplomásként folyamatosan történő beépülés a vállalati kultúra életének megismeréséhez. Elméletben tanított szakmai ismeretek a gyakorlatban történő alkalmazása. Fő motivációként megemlíteném a képzés időtartam

Következő képzési időpont: 2020. október 8. Képzés helyszíne: Budapest Letölthető jelentkezési lapok: Jelentkezési lap_2020 (pdf) vagy Jelentkezési lap_2020 (doc) Ha érdeklődik képzésünk iránt, kérjük, hogy a pontosan kitöltött és aláírt jelentkezési lapot küldje el nekünk emailben (akademia@hu.tuv.com), vagy a weboldal alján található jelentkezési felületen. A padlóburkolat fajták sokfélesége. Ha belép egy burkolatokat forgalmazó üzletbe, akkor valóságos Kánaán tárul a szemei elé: a parkettától a műanyag padlón át a márványlapig mindent fellelhet. Állíthatnám, hogy könnyű dolga van annak, aki választani is akar a padlóburkolat fajták közül, de ez a legkevésbé sincs így A Kertészettudományi Kar 2016/17. tanévre meghirdetett szabadon választható tárgyai. A BSc szintű szabadon választható tárgyakat felvehetik az MSc/egyetemi szintű képzések hallgatói, de a BSc szintű képzések hallgatói nem vehetik fel az MSc/egyetemi szintű tárgyakat

Információbiztonsági képzések (FXA) FORTI

Egy vállalat Lean (karcsú), mert a tömegtermeléshez képest mindenből kevesebbet használ fel: kevesebb emberi erőforrást, időt és raktárkészletet igényel a gyártás folyamán, így a hiba lehetőségét is minimálisra csökkenti. A 9 napos lean-kaizen menedzsment tréningen a résztvevők intenzív képzés keretében. A képzés időtartama: 2020.09.04-2020.10.15 A képzés formája: online, digitális oktatás vagy kontaktórás oktatás Maximális csoportlétszám: 20 f Az értékelemzés fajtái 2. old. • Value Investition: Beruházások értéktervezése. • Value Management: 13 = Vezetési folyamatok értékelemzése; = Értékirányítás: az értékelemzés általános vállalati alkalmazása A gyakorlati üzleti és marketingkommunikáció képzések, gyakorló szakemberek számára összeállított könyvünkkel a célunk az, hogy bemutassuk, a tudatosan tervezett márka- és vállalati üzenetek csatornái objektíven hogyan jellemezhetők, és ezáltal milyen előzetes preferenciákat fogalmazhat meg a marketing- és.

Tréning, tanácsadás - Számvitel Navigáto

  1. Ügyfélszolgálat specialista levelezőképzés. NAPI AKCIÓ! 99 .000 Ft helyett csak 49.500 FT. NAPI PLUSZ : MAI vásárlás esetén +1 ingyen tananyagot kérhet! Az ügyfélszplgálat vevőszolgálati szereplés, azaz a vevőkkel való kapcsolattartás mára a legfontosabb vállalati funkcióvá vált. Hatékony működése elengedhetetlen.
  2. A tantermi képzés ÁFA-mentes. Kényelmesen otthonról vagy az irodából élő közvetítéssel. Nincs utazási költség, nincs utazási idő. Élő megtekintés a részvételi díj kifizetése után kapott egyedi felhasználónévvel és jelszóval. Az élő képzés közben online kérdezési lehetőség
  3. Duális formában is induló szakjainkra nappali tagozaton azok jelentkezését várjuk, akik motiváltak a teljes tanulmányi idejük alatt a gyakorlati életben való tapasztalatszerzésre. A duális képzési rendszerű oktatás egy adott BSc, ill. MSc szak alternatívája, amely abban különbözik a képzési kimeneti követelmények és a diploma egyenértékűségéből eredően, hogy.
  4. Mesterképzés(ek) neve Vállalkozásfejlesztés mesterszak magyar nyelven nappali képzés Vizsga típusa Szóbeli Vizsga megnevezése Szakmai és motivációs beszélgetés Vizsga időtartama 15 perc Vizsga lebonyolítása Online 1. A vállalat fogalma, céljai, formái, érintettjei - Üzleti vállalkozás, vállalat
  5. Általános - de téves - vélekedés, hogy a saját pénzből finanszírozott vállalati belső képzésekre semmilyen állami norma nem vonatkozik. Mindenki a maga módján szervezi ezeket, és a hatóságoknak nincs is jogalapja ellenőrzés lefolytatására. Pláne büntetés kiszabására. Úgy tűnik, hogy sokan nem ismerik a 388/2017. (XII

A képzés célja. Módszerünk segítségével a szervezet vezetője gyakorlatban is bizonyíthatja, hogy az általa vezetett szervezet, a GDPR által megfogalmazott előírások mentén nemcsak technológiai és folyamatbeli, de humánpolitikai kötelezettségeit is teljesíti. Képzési rendszerünk hiteles tanúsítványt állít ki a. Hogyan szervezhetik a vállalati oktatásokat a PIRAMIS Oktatások szoftverben egyszerűbben? Van egy javaslatunk! Ismerje meg a megoldást egy előadásban, amelye.. Vállalati nyelvi képzések - ingyenes konzultáció. ALFA Nyelvstúdió # Nyelviskola. Július 23., 5:10 · A visszaélések leggyakoribb fajtái. Ralph van Uden, a Deloitte Zrt. Vállalati kockázatkezelési üzletágának igazgatója elmondta: Az egyes iparágakat tekintve a válaszadók nagy része nyilatkozott úgy, hogy véleménye szerint iparágában rendszeresen előfordulhatnak (53%), vagy tudomása szerint előfordulnak (25%) visszaélések

A tanfolyam során elsajátíthatja egy Linux rendszergazda mindennapi munkavégzéséhez elengedhetetlen rendszer-konfigurálási ismereteket, a leggyakoribb hibák elhárítását. A tanfolyam ismeretanyagát Debian disztribúció használata közben sajátítják el a résztvevők, de külön vállalati igények szerint egyéb disztribúció is szóba jöhet, mint pl. RedHat Enterprise vagy. Házipénztár Kezelő Képzés, HÁZIPÉNZTÁR KEZELŐ KÉPZÉS Képzés nyilvántartásba-vételi száma: E-001513/2016/D002 Államilag elismert és engedélyezett Házipénztár Ke A vállalati, intézményi nyelvoktatás sajátosságai alapján egyedi nyelvoktatási struktúrát alakítottunk ki, amely a cégek valós igényeit elégíti ki. Képzési programjainkat rugalmasan tudjuk kialakítani a megrendelő igényei szerint, és testre szabott gyors megoldásokkal segítjük nyelvi fejlődésüket