Home

Formális informális kommunikáció

Tíz jelentős különbséget mutatunk be a formális és az informális kommunikáció között, példákkal együtt, táblázatos formában és pontokban. Az egyik ilyen különbség a formális kommunikáció, amelyet a hivatalos kommunikáció neve is ismert. Az informális kommunikáció a szőlő nevén is ismert A formális és informális kommunikáció kölcsönkapcsolatáiról É. L. SAPIRO A szerző О vzaimodopolnjaemoszti formal'nüh i neformal'- nüh kommunikacii c. cikkét (Naucsno-Technicseszkaja In- formacija 1976. Szer. 1. 3. no. 3-6. p.) BÚZA Domonkos tömöritette

Különbség a formális és az informális kommunikáció között

Ezenkívül a verbális kommunikáció a kommunikáció két formájára oszlik; formális és informális kommunikáció. A hivatalban vagy a szervezetben a hivatalosan kijelölt csatornán vagy az előre meghatározott csatornán keresztül zajló kommunikációt hivatalos kommunikációnak nevezzük A formális kommunikáció megköveteli a szervezeti szabályok és rendeletek betartását, míg az informális kommunikáció során nincs szükség a különös szabályok betartására. A formális kommunikáció megköveteli a tisztviselők elismerését, míg az informális kommunikáció nem igényel tisztviselők elismerését

Formális és informális kommunikáció Methods in Health Information. Nagyvilág , a legutóbbi technológiai fejlődés növelte a rendelkezésre álló egészségügyi információk és szolgáltatások . Egészségügyi információs kommunikációs összpontosít közötti információcserét az egészségügyi szakemberek és a betegek Hogyan közeledjen egymáshoz a cégen belüli informális és formális kommunikáció? Kivételesen nem csak a dolgozó, hanem a cégvezetés alkalmazkodásának szükségességéről, az informális csatornák ismeretéről, a kommunikáció egyszerűsítéséről, és ennek gyakorlati hasznáról is szó esett az Interim Menedzser Akadémia. A kommunikáció nem csak alapvető aspektusa a mostani szervezet változásoki - nak, hanem a kommunikáció tudja megteremteni a modern szervezete alapjaitk . 2. Formális vs. informális kommunikáci ó Az informális szervezet a munkahelyen azért alaku l ki, mert a dolgozó embere

Formai kommunikáció vs informális kommunikáció - Más - 202

formális szervezeti modellnél irányított a kommunikáció. Az organigramban is látható a fel-és lefelé irányuló kommunikációs útvonal A kommunikáció egy másik különbség a formális és az informális szervezet között. A hivatalos szervezetekben folytatott kommunikáció hivatalos és egy parancsnoki láncolaton keresztül zajlik, míg az informális szervezetekben folytatott kommunikáció nem hivatalos és bármilyen irányba áramlik. Tudásmenedzsment 14. évf. 1. sz A szervezetet formális és informális célok káosza jellemzi, azonban nemcsak személyeknek, hanem folyamatoknak is lehet informális célja. Jó vezető az, akinek az informális, személyes céljai a lehető legpontosabban fedik a formális célokat. És aki tisztában van azzal, hogy a formális belső kommunikáció hivatalos forrásait. A formális csoport folytatja a formális kommunikációt, azaz a kommunikáció a hivatalosan kijelölt csatornán keresztül történik. Másrészt az informális csoportot maguk a munkavállalók alkotják, személyes hasonlóságukon, hozzáállásukat, viszonyukat és egyéb tényezőket alapulnak

gyakran kialakul. Akkor van lehetőség informális kommunikációra, ha a formális kommunikáció nem ad információt, így az információhiány bizonytalanságot szül, amit kompenzálni kell. Általában először az informális hír kezd terjedni, bizonyos pontokra eljut, máshova nem (peremhelyzetben lévő emberekhez nem jut el pl.) A formális és az informális kommunikáció között tíz jelentős különbséget közölünk itt, példákkal együtt, táblázatos formában és pontokban. Az egyik ilyen különbség: A hivatalos kommunikációt a hivatalos kommunikáció neve is ismeri. Az informális kommunikációt a szőlő neve is ismeri Kommunikáció a hatósági eljárásban - kapcsolattartás az ügyféllel hogy a formális mellett informális kapcsolatok is kialakulnak a szervezet tagjai között.) Nem csak a szociológia, hanem számos más tudományterület vizsgálja, kutatja a csoport működését, a csoporto

formális és informális kommunikációs stilusokat szakmai illetve hétköznapi öltözködési kódokat kötött valamint rugalmas túlórákat kommunikáció jellegzetes célját, és végül a rejtett napirend kibővitését. 1. Az átfogó cé A formális csoport felépítése hierarchikus módon van kialakítva, míg az informális csoport nem rendelkezik struktúrával, vagy azt mondja, nincs struktúrája. Egy formális csoportban egy tag pozíciója meghatározza annak fontosságát a csoportban, de informális csoportban minden tag olyan fontos, mint bármely más tag 10.2.1. Formális kommunikáció . MeRSZ online okoskönyvtár Több száz tankönyv és szakkönyv egy helye A szervezetekben megkülönböztetjük a formális és az informális információáramlást biztosító kommunikációs csatornákat. A formális információáramlást tovább osztályozhatjuk iránya alapján: vertikális, ezen belül lefelé és fölfelé irányuló, valamint horizontális kommunikációra Formális kontra informális levél . A levélírás ezekben a napokban csak üzleti és kormányzati szervezetekre korlátozódott, kommunikáció, mivel az emberek inkább SMS-t szeretnek egymásnak, akik nem törődnek vele. A betűk írásának fontosságát azonban sohasem lehet alábecsülni

szervezetekben megkülönböztetjük a formális és az informális információáramlást biztosí­ tó kommunikációs csatornákat (3. ábra). A formális információáramlást tovább osztá­ lyozhatjuk iránya alapján: vertikális, ezen belül lefelé és fölfelé irányuló, valamint hori­ zontális kommunikációra tett kommunikáció mellett az informális kommunikáció minden esetben létező jelenség, még akkor is, ha nem veszünk róla tudo-mást. Nem korlátozható, de irányítható. Ez az erőforrás - a mí-toszok, tévhitek miatt - a legtöbbször kiaknázatlan marad, sőt, gyakran a formális kommunikáció ellenében hat, mert vakfolt Az informális kommunikáció megismerésével, a formális kommunikációtól való eltéréseinek feltárásával, a belső kommunikációs hálózatok feltérképezésével, valamint az adott helyzetre kialakított folyamatokkal a menedzsment számára új, hatékony eszközök hozhatók létre a vállalatirányítás javítására H2. A formális kommunikációs csatornákkal való elégedetlenség főként a vertikális felfelé irányuló információáramlás esetében magas. H3. Az informális csatornákat elsősorban a formális csatornák hiányosságai miatt használják a szervezetben. H4 A formális kommunikáció egy alapvetően központilag működtetett, tudatosan szervezett módja a vezetőség és a dolgozók közötti párbeszédnek. Ettől független az informális kommunikáció a szóbeszédben, pletykában nyilvánul meg. Kár tagadni, ez minden vállalat életében jelen van, ha elismerjük és támogatjuk, ha nem

Formális és informális kommunikáció Methods in Health

Hogyan közeledjen egymáshoz a cégen belüli informális és

Formális És Informális Kommunikáció KüLöNBSéG - Tokyosfo

A köznevelési intézményben megkülönböztetünk formális és informális infromációáramlási kommunikációs csatornákat. Ezen belül lehet lefelé illetve felfelé irányuló kommunikáció. A lefelé irányuló formális kommunikáció a szervezet hierarchiáját követve a magasabb szintről halad az alsóbb szintek felé alkalmazkodóképességhez. Ha azonban túl nagy a meg nem felelés a formális és informális struktúrák között, akkor az kommunikációs és működési zavarok for-rása is lehet (Torgersen-Weinstock, 1983) Az informális kommunikáció különböző formái természetes módon alakulnak ki a szervezetben formális vagy informális jellege és a felek között lévő hierarchikus kapcsolat. Módszer: A vizsgálat kivitelezése kérdőíves módszerrel történt, ¿atal felnőttek körében személyesen asszisztált, kiscsoportos adatfelvétellel. 59 fő adott hiánytalan válaszokat a viszonylag hosszú kérdőív nyitott kérdéseire vegyes, formális/informális, közvetlen/közvetett vegyes formalizálás is 20 2017. őszi félév (c) dr. Lóth Lászl A kommunikáció jelentősége abban a reakcióban van, amelyet a kommunikátor ka

Formális és informális: rejtett szervezetek - Ispiro

  1. szervezeti kommunikÁciÓ - kÜlsŐ kommunikÁciÓ segÉdlet civil szervezetek szÁmÁra a szervezeti kommunikáció fajtÁi cÉlcsoport alapjÁn belsŐ/kÜlsŐ kontextus alapjÁn formÁlis/informÁlis irÁny alapjÁn fentrŐl lefelÉ/lentrŐl felfelÉ, horizontÁli
  2. EFOP-3.3.7-17 Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben A felhíváshoz kapcsolódó észrevételeket, javaslatokat 2017. február 17-ig várjuk a véleményezésre kialakított partnerségi fórumban
  3. Az informális kommunikáció hatása a szervezet működésére . Kutatásom célja annak feltárása, hogy a belső kommunikáció és az informális csatornák hogyan működnek a szervezeteknél. Az informális csatornák mennyiben helyettesítik a formális rendszert és képes-e az információ visszatartás problémáját orvosolni
  4. Hogyan közeledjen egymáshoz a cégen belüli informális és formális kommunikáció? 2014. március 14., péntek 08:20 Kivételesen nem csak a dolgozó, hanem a cégvezetés alkalmazkodásának szükségességéről, az informális csatornák ismeretéről, a kommunikáció egyszerűsítéséről, és ennek gyakorlati hasznáról is szó.

A kommunikációs lehetőségek szempontjából kétféle teret különböztet meg, az informális elrendezésűt (kisebb csoportok) és a formális kódot képvisel frontális munkát. A kommunikáció szempontjából igénybe vett térrész egy háromszöget alkot Szokás mondani, hogy egy vállalat tudattalanja a szervezeti pletyka vagy egy még szemléletesebb képpel: a formális kommunikáció a csontváz, az informális az idegrendszer. Gyorsan jelzi a feszültségeket, működési hibákat

5 ELŐSZÓ A hatékony kommunikáció 20 %-ban abból áll, amit tudsz, és 80%-ban pedig, abból, hogyan érzel azzal kapcsolatban, amit tudsz. Jim Rohn A kommunikációs ismeretek iránti igény, valamint a kommunikációs készsége Formális rutinok, informális valóság a vállalati kommunikációban - szakmai nap. A vállalatok működését struktúrák teszik szervezetté. amit csak gyakorlással lehet elsajátítani. A kommunikáció lényege, legfontosabb eleme a figyelmes hallgatás, vagyis az odafigyelés a másikra. ha figyelünk, látjuk, eredményesek. Ismeri a formális és informális kommunikáció közötti különbségeket, képes formális és informális szövegtípusokat létrehozni. Képes digitális szövegtípusokat értelmezni, szerkeszteni és kritikusan értékelni. Képes hatékonyan kommunikálni a honlapokon, terméket/szolgáltatást rendelni, reklamálni, véleményt.

Formális - az a típusú kommunikáció, amely hivatalos formában zajlik és melynek tárgya a céggel, a munkával kapcsolatos. Informális - a formális teljes ellentéte. A beszélgetés kötetlen, szórakoztató és a munkán kívül más témákról szól Az informális kommunikáció megismerése, a formális kommunikációtól való eltéréseinek feltárása, a belső hálózatok feltérképezése és irányítása nem a hatalom vagy a manipuláció eszköze, hanem az egészséges és hatékony szervezeti működés lényeges aspektusa, tehát minden vezető számára fontos feladat A fentebbi ábrán láthatók a formális és informális kommunikáció értékelésének eredményei az egyes szervezeti egységekre. Az origó jelöli a szervezeti átlagértéket, a vízszintes tengelyen balról jobbra növekszik az informális aktivitás, a függőleges tengelyen alulról felfelé növekszik a formális aktivitás [1. augusztus 2021.] Felhívás könyvfejezetekre: Béke tanítása az erőszak kiküszöbölése révén Publikációk [31. július 2021] A Pax Christi USA elismeri Bryan N. Massingale tiszteleteset a 2021 -es Béke Tanár Díjjal Hírek és kiemelések [26. július 2021] A GCPE aláírja a nőkről, a békéről, a biztonságról és a humanitárius fellépésről szóló egyezményt Azt gondolom, hogy a jó belső kommunikáció titka nem a kommunikációs csatornák számában, még csak nem is a működésük hatékonyságában van, hanem a formális és az informális csatornák szimbiotikus együttélésében rejlik

Különbség a formális és az informális csoportok között

Az informális kommunikáció megismerése, a formális kommunikációtól való eltéréseinek feltárása, a belső hálózatok feltérképezése és irányítása nem a hatalom vagy a manipuláció eszköze, sokkal inkább az egészséges és hatékony szervezeti működés egyik alapfeltétele, és így minden vezető számára lényeges. 1 semeginÉ tariszka Éva az informÁlis kommunikÁciÓ hatÁsa a szervezet mÛkÖdÉsÉre a. 2.1. Az informális felmérés 31 2.1.1 A kommunikációs snack és a megértés 31 felmérése 2.1.2 A fejlődési kérdőív 34 2.1.3 A Kathleen Quill és mtsi által kidolgozott 35 kérdőív 2.2. A formális felmérés eszközei 37 2.2.1 A PEP-R 37 2.2.2 Kommunikációs mintavétel a 40 TEACCH program alapjá A kommunikáció és annak minősége mindig is központi kérdés - létkérdés - volt, de még soha nem volt annyira demokratikus, dinamikus sokszínű és erős, mint manapság, amikor a technikai fejlődés számtalan olyan eszközzel látott el minket. Szvetelszky Zsuzsanna: Rejtett szervezetek / Az informális kommunikáció hatalm Az informális kommunikáció helyett a formális kommunikációnak kell betöltenie a teret a home office-ban - fogalmazott az előadó. Rámutatott: hiába mondjuk azt, hogy online tér, ilyen valójában nem létezik; ez csak egy kiterjesztése a valós terünknek, ami adott esetben a nappalink vagy a konyhánk, ahol (jobb esetben.

Szervezeti kommunikáci

Hogy létrejöjjön a kommunikáció, feltétele a nyilvánosság, amit ebben az esetben a demokrácia formális és informális intéz-ményei biztosítanak. Ez utóbbit, a nyilvánosságot tartom fontosnak, ezért a továbbiakban meg-vizsgálom a politikai kommunikáció szereplőit, és a meggyőzést illetve a mani A nonverbális kommunikációs elemek gyakoriságát összehasonlítom formális és informális kommunikációs helyzetek között illetve férfiak és nők között. A vizsgált adatok a HuComTech korpuszból véletlenszerűen kiválasztott tíz személy interjú anyagának annotációiból lettek kinyerve Ma már a folyamatos, dinamikus kommunikáció (legyen az formális vagy informális) vált egyre fontosabbá, amely biztosítja a hatékony munka elvégzését a modern szervezetekben. Mindezekre a kihívásokra a szervezet az irodai megjelenésében is válaszol. A cikk keretében három irodai elrendezésre szeretnénk kitérni, úgy mint a. A szociolingvisztikában a diglosszia terminus (< latin diglossia < görög διγλωσσία diglosszia ← δι- 'kétszer' + γλῶσσα 'nyelv') egy adott nyelvközösségben vagy területen egyazon nyelv nem egyenlő társadalmi státuszú két változatának, illetve két nyelvnek a használatát nevezi meg.Az egyik magas státuszú a másikkal szemben, és társadalmi.

Idetartoznak a kommunikációs folyamat formális módjai, mint a tudományos publikálás (lektorált folyóiratokban) és az informális módjai, mint pl. az elektronikus levelezőlisták. A tudományos kutatás alapvető jellemzője, hogy ösztönzőleg hat a tudásvágyra és a kutatásra

Formális, informális beszélgetések a shop floor-on A shop floor beszélgetések a munkavállalókért történnek. A nyílt kommunikáció a bizalomról szól. Rövid beszélgetések az aktuális kérdésekről és.. A KIT hírlevél céljai: az információs és könyvtári szakmán belüli horizontális kommunikáció katalizálása, többszempontú és szokatlan szakmai megközelítések felkarolása, a szakmák közötti technológia- és gondolattranszfer erősítése. 2002-től kiadja a GM Consulting. Tulajdonos: Mikulás Gábo

A formális és informális csoportok közötti különbsé

Vertikális és horizontális kommunikáció - horizontális

Video: Vezetés és szervezés - 10

Kommunikáció Sulinet Tudásbázi

Formális csoport - ez egy erősen irányítási és egy kis privát csapat az általános csapat, amelynek célja, hogy megszervezze a gyártási folyamatot. Ez egy olyan szervezet, ahol a specifikus funkciók, konkrét feladatokat és világos célkitűzéseket. Ellentétben a formális, informális csoportok spontán, és nem állapot Kommunikáció. A kommunikációm során fontosnak tartom, hogy az általam közölt információ mindenkihez pontosan jusson el, és világosan értsék azt, amit kifejezni szeretnék. Az alábbi munkákat azért választottam, mert ezekben formális és informális stílusban megnyilvánul az, hogyan tudok hatékonyan közölni (Ismerkedési. Az informális tanulás kiegészítheti vagy megerősítheti a formális vagy nem formális oktatás keretében szerzett tudást, de ellentmondást is okozhat. A három tanulási módból az egyik által szerzett tudás erősítheti vagy éppen gyengítheti a másik két módon szerzettet, és ellentmondásos tanulási tapasztalatok is.

Blog | Developmen - Vállalati fejlesztések - Developmen

Kommunikáció, együttműködés Míg az informális beszél - getés menetét nem befolyásolják szigorú szabályok, a professzionális és hivatalos megbeszéléseken jellemzően formális a nyelvhasználat, csak releváns témákról formális és nem formális beszélgetés esetén. A hatékony kommunikáció mást je A formális és informális szervezet közötti határok nem minden esetben határozhatók meg egyértelműen. Ilyen például a kiskönyvtárak esete, ahol nincs, vagy alig van szükség a formális szervezet kereteire, és az informális kommunikáció jóval hatékonyabb. A formális és informális szervezet előnyeit igyekeznek az organiku Ha ez a fontos lépés rendszeresen elmarad, az azt is jelenti, hogy a cég egyáltalán nem használja a formális kommunikációs csatornáit (mint a plakátok, újság, hírlevél, intranet), vagyis az ezek fenntartására fordított összeg egyértelmű veszteségként könyvelhető el. Amikor az informális kommunikáció felerősödik.

A formális levél, amelyre válasz nélkül kerül sor, a címzett tiszteletlen és félelmetes cselekményének tekinthető, amely az eredetileg követett célhoz képest teljesen ellentétes lehet.. referenciák. Hivatalos levél A (z) es.wikipedia.org webhelyről származik; 10 Formális és informális levél jellemzői Több kutató feltételezi, hogy az informális kommunikáció a csoportokban a kapcsolatok ápolását, így egyben az agresszió és a stressz csökkentését is eredményezi. - A formális kommunikáció szűrője lehet. Nagyobb szervezetekben a formális kommunikáció mennyiségét az alkalmazottak befogadhatatlan tömegűnek érzik nem lexikális formák, vokális hangok referenciális jelentés nélkül (egyfajta mormogásként, vagy hümmögésként kell elképzelni ezeket, mindig olyan formákról van szó, amelyeknek nincs külön jelentése; egyes kutatások szerint a japánok által használt aizuchik kb. 68%-a ilyen): n, nn, e, ee (igent is jelent, informális), a. Formális - informális - nonformális tanulás A felnőttoktatás funkciórendszere - szocializációs funkciók A verbális és nem verbális kommunikáció. pályaorientációs tevékenység Rogers elmélete a célzott beszélgetésről. A tanácsadás módszerei, típusai, szintjei Ez a belső kommunikációs forma lehet veszélyes, de lehet konstruktív is. A kérdés az, hogy tudjuk-e kezelni, ki tudunk-e igazodni a szervezeti belső kommunikáció útvesztőjében. Lesz-e összeütközés a formális és informális kommunikációban

Különbség a formális és az informális levél között 202

.informÁlis kommunikÁciÓ A vezető jó kommunikációs légkör megteremtésével nyit utat az informális lehetőségeknek. Bizalmas légkörben ő is részese lehet az ilyen kommunikációnak, és informálódhat munkatársai hozzáállásáról, érzéseiről A kommunikáció elemei. Kommunikációnak nevezzük az információ átvitelét egyik személytől a másikhoz, vagy a szervezet egyik egységétől a másikhoz.. Az információ: a tudást gyarapító, kedvező esetben bizonytalanságot csökkentő új hír, adat, ismeret, jelzés, amely a szervezetek működését integráló folyamatok egyik összetevője a formális álláskeresés során inkább a hagyományosabb eszközrendszert (hirdetés, telefonálás, munkaügyi központ, esetleg munkaközvetítő iroda) használja az álláskereső reagálva meglévő objektív igényekre az informális álláskeresés rendhagyó, személyes aktivitást igénylő módszereit Nemzetközi üzleti kommunikáció. A nemzetközi üzleti kapcsolatok sikeréhez nem elegendő a nyelvtudás, nélkülözhetetlen a partner kultúrájának, kommunikációs szokásainak, ismerete is. A kultúra- meghatározott területi és történelmi közösségben élő emberek közös hiedelmeinek, értékeinek, normáinak. Informális kommunikáció Veled is előfordult már, hogy kollégáddal más álláspontot képviseltetek és nehezen jutottatok közös pontra? 樂 Sok minden múlik a kommunikáción, nemcsak más cégekkel való..

A tudásmenedzsment elméletben és gyakorlatban

Belső kommunikáció-fejlesztés - Ispiro Consultin

A szervezeti kultúra metaforái, A szervezeti kultúra típusai, A szervezeti kultúrát befolyásoló tényezők, A hatékony szervezet jellemzői., Szervezetfejlesztés, Kommunikáció a szervezetben, Formális kommunikáció, Informális kommunikáció, A kriziskommunikáci Rövid Tréningek Hogy munkatársai képesek-e folyékonyan kommunikálni nemzetközi szinten is, nem egyszerűen presztízskérdés. Üzleti kommunikáció: levelezés és telefonálás? Működő prezentációk? Megbeszélések, projektmeetingek, konferenciahívások? Kommunikációs stílusok és stratégiák? Utazás, konferencialátogatás? Kötetlen beszélgetés (Small talk. Formális kommunikáció a tárgyalókban és az irodahelységekben folyhat, míg informális kommunikáció az irodahelyiségben, tea-konyhában, dohányzó helyiségben, és a pihenő helyiségben. A kommunikációs terek irodaházban való elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy milyen a tér ügyfélforgalma.. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Társadalmi Megújulás Operatív Program Építő közössé. A kommunikáció dinamikájának végső fázisa, amelyben a kommunikációs ágensek valamilyen külső vagy belső inger hatására befejezik a kommunikációt. Kinevezett vezető. A csoport élére nem választással, hanem kinevezéssel kerülővezető, akit kívülről helyeznek a csoport élére. Kinezika

Hogyan feljesszük a belső kommunikációt? » www

a tervezés, a szervezés, az irányítás és az ellenőrzés. Az intern kommunikáció formális és informális csatornákon keresztül zajlik (Borgulya 2007a: 86). A vállalat vezetése a belső csatornákon keresztül juttatja el alkalmazottaihoz a működéshez szükséges információkat, és ezeken a csatornákon keresztül történik Az informális, non-formális tevékenységek fő célja, hogy a gyermek számos olyan dologban kipróbálhassa magát, amiben korábban nem volt része. A gyerekek az élmények által szerezzenek új ismereteket, új barátokat, kapcsolatokat, épüljenek az iskolai közösségek. A játék kiemelkedő lehetőséget biztosít az. A létrehozott produktum alig felel meg a feladat előírásainak. A vizsgázó a kommunikációs szándékot alig valósítja meg. A produktum a feladatban elvárt (formális vagy informális) regiszter követelményeit alig követi, de a vizsgázó törekszik arra, hogy a szövegfajtának még megfelelő formai jegyeket használjon Kínál Szvetelszky: Rejtett szervezetek; Az informális kommunikáció hatalma: Eladó a képeken látható könyv jó állapotban. A hírnevet számtalan jó cselekedettel lehet csak felépíteni, de egyetlen rossz mozdulattal le lehet rombolni - mondta Benjamin Franklin a 18. században. Ez a rossz mozdulat a 21. században egy gombnyomás is lehet: már nemcsak a munkahelyi büfében vagy. Az informális kommunikáció megismerése, a formális kommunikációtól való eltéréseinek feltárása, a belső hálózatok feltérképezése és irányítása nem a hatalom vagy a manipuláció eszköze, sokkal inkább az egészséges és hatékony szervezeti működés egyik alapfeltétele, és ígyminden vezető számára lényeges.

Szervezeti kommunikáció fejlesztése 2020-ban - Teamla

Interkönyv - Az érvelés mesterségeSzervezeti kommunikáció könyv — szervezeti kommunikáció iProjektmenedzsment | Digitális Tankönyvtár