Home

Német békeszerződés első világháború

Sata blogja (történelem): A szövetségesek győzelme

I. világháború: békeszerződések és jóvátétel Holokauszt ..

 1. Közvetlen következményeként a német, az osztrák-magyar, az orosz és az ottomán birodalom is megszűnt létezni. A Saint-Germain-en-Laye-ben 1919. szeptember 10-én kötött békeszerződés megalapította az Osztrák Köztársaságot, amely főként a megcsonkított Habsburg állam német nyelvű területeiből állt
 2. William Orpen: A párizsi békeszerződés aláírása a Tükörgalériában, Versailles, 1919. junius 28. Az 1919-es Párizs környéki békeszerződések alakították ki az első világháborút lezáró kényszer-békerendet, amely jogilag rögzítette az antant győzelmét a központi hatalmak felett, és amellyel létrejött a háborút.
 3. A II. világháború előzményei Froch marsall: ez nem békeszerződés, csupán húsz évre szóló fegyverszünet! 1933 Németország kilépése a Nemzetek Szövetségéből, német fegyverkezés megkezdődik, nemzetközi szerződések felmondása szankció nélkül 1936. spanyol polgárháború a II. vh. főpróbáj
 4. A Német Császársággal szembeni ellenérzések már az első világháború előtt is meghatározóak voltak a brit közéletben. George Tomkyns Chesney A dorkingi csata című, 1871 májusában megjelent népszerű regénye például egy Dél-Anglia elleni német inváziót vizionált
 5. Az első okozta a másodikat? A neves brit történész, A. J. P. Taylor A második világháború okai című munkájában (az 1961-ben megjelent könyv magyarul 1999-ben látott napvilágot a Scolar Press kiadásában) az olvasható, hogy a versailles-i szerződésnek a kezdetektől nem volt morális megalapozottsága, majd Taylor azt is kijelentette, az első háború.

Az első világháború, Párizs környéki békekötések. (német vezérkar főnöke) kijelentette, hogy most a legjobbak az erőviszonyok a háborúhoz (még az oroszok nem építették meg a vasútvonalat, nem olyan mobil a hds.) Egyesült Államok: A német békeszerződés után kivonult a tárgyalóteremből. A bolsevik. Az első világháború utolsó napjaiban számos nemzetiség deklarálta elszakadását a háborúból vesztesen kikerülő Osztrák - Magyar Monarchiától, I. Károly osztrák császár (IV. Károly magyar király) lemondott a császári trónról, 1918 novembere folyamán Ausztria, Csehszlovákia és Magyarország is kikiáltotta a. Kifizeti az I. világháborús jóvátétel utolsó részét Németország. Az újraegyesítés 20. évfordulóján fizeti vissza Németország az első világháború miatt 1919-ben kirótt jóvátétel utolsó részletét. Az óriási összeg törlesztése az elmúlt 90 évben többször is szünetelt, az utolsó 125 millió eurót az 1990. Kevés ország dicsekedhet a világon olyan nagy hagyományokkal és kimagasló eredményekkel rendelkező légierővel, mint amilyen a német Luftwaffe, mely jelenleg is Európa egyik legerősebb légierejének számít. Az igazsághoz viszont az is hozzátartozik, hogy talán a legellentmondásosabb múlttal is rendelkezik, melyet most két cikkre bontva próbálunk meg áttekinteni

Párizs környéki békeszerződések - Wikipédi

Az első világháború kitörésekor az Egyesült Államok lakosságának mintegy egyharmada vagy külföldön született, vagy legalább egy Európában született szülővel rendelkezett. Brit és francia szemszögből a jóvátétel okán kulcsfontosságú német békeszerződés mielőbbi megkötése miatt Clemenceau és Lloyd George. Meghalt az utolsó, 2.világháborús, német tengeralattjáró parancsnok. A második világháború idején - arányait tekintve- a német tengeralattjárós fegyvernem szenvedte el a legnagyobb emberveszteségeket. A 40 ezer fős U-Boot flottánál szolgált tengerészek közül 28 ezren sohasem tértek vissza a tengerről Az első világháborúban a német hadvezetés későn eszmélt rá a harckocsik jelentőségére, így mire a német hadiipar nekiláthatott volna ezek sorozatgyártásának, a háború véget ért. Nehéz harckocsiból csak két prototípus, az A7V közepes harckocsiból körülbelül 20, a könnyű harckocsiból 6-8 darab készült el az.

A sapkájukon havasi gyopárt viselő német hegyivadászok már az első világháború alatt nagy hírnevet szereztek maguknak. Ezek a kiválóan felkészített elit katonák a második világháború alatt gyakorlatilag az összes hadszínterén megfordultak, ahol különleges képességeik ellenére sokszor átlagos gyalogságként. Végleg véget ér Németország számára vasárnap az I. világháború: az akkor vesztes hatalom ugyanis ekkor fizeti ki a jóvátételből még hátralévő utolsó részletet, 69,9 millió eurót - írta az MTI. A hvg.hu korábban már beszámolt arról, hogy kicsit bonyolultabb problémáról van szó, de Berlin tényleg a hétvégén szabadulhat meg az első világháborús adósságától

Történészgenerációk az első világháború kutatásában. Bereznay István követés. 2021.02.01. 13:24. Az első világháború már több mint száz éve ért véget, és már a negyedik nemzedék igyekszik feldolgozni az általa okozott traumákat. Ugyanennyi történészgeneráció tette és teszi fel a világégéssel kapcsolatos. A II. világháború története A háború okai Így aztán nem volt meglepő lépés mikor 1935-ben felmondta a békeszerződés által előírt katonai korlátozáso-kat, és gyors fegyverkezésbe kezdett. Később 1936. március 17-én a német csapatok felrúgva a locarnói Ekkor szenvedi el a német hadsereg első vereségét. A párizsi békeszerződés tehát Trianont váltotta fel, és az 1938 és 1941 közötti részleges revízió határmódosításait semmisítette meg: máig ez a szerződés van érvényben. A második világháború utáni kiábrándulás Romsics szerint kisebb volt, mint a trianoni. Szintén Szekfűt idézi (Bibó István mellett) e kérdésben Teszt. Az első világháború néhány fontosabb évszámát idézzük, írja a dátumok mellé az eseményeket! 1914. jún. 28. 1914. szept. 5-10 A két világháború között a kohászatban egy teljesen új szakágazat is megjelenik, az alumíniumkohászat, melyben különösen nagy szerepe volt a német tőke jelenlétének. 3. Egyéb iparágak. Az első világháború alatti háborús konjunktúra következtében az ipar elvesztette piacainak jelentős részét

AZ I. VILÁGHÁBORÚ KITÖRÉSE. A huszadik század első nagy nemzetközi konfliktusa az I. világháború volt, amely Ferenc Ferdinánd főherceg, osztrák-magyar trónörökös és felesége, Zsófia főhercegnő 1914. június 28-i szarajevói meggyilkolása után robbant ki, és amely 1914 augusztusától kezdve négy éven át számos fronton zajlott 04. a magyar békeszerződés aláírása a Versailles melletti Kis-Trianon palotában: a határvonalak meghúzásakor a konferencia nem veszi figyelembe a wilsoni elvet, nem a nemzetiségi határok mentén húzzák meg az ország új határait, Szlovákia Csehszlovákiához, Burgenland Ausztriához, a Bácska és a Bánság egy része.

 1. Az első világháborús orosz sikerek jelentős része Bruszilov tábornok nevéhez köthető. A háború kezdetén az orosz−török háború veteránját az orosz 8. hadsereg parancsnokságával bízták meg. Jelentős szerepe volt az 1914-es második lembergi csatában elért orosz győzelemben
 2. A versailles-i békeszerződés nemcsak katonai leszerelésre és jóvátétel fizetésére kötelezte a németeket, hanem kiviteli lehetőségeiket is korlátozta. Az első világháború gazdasági következményeivel együtt a német lakosság széles rétegeinek életszínvonalára is súlyos csapást mért
 3. Az Osztrák-Magyar Monarchia első világháborús veresége és összeomlása következtében elvesztette lakosságának egyharmadát és területének kétharmadát. Az új magyar állam lehetőségeit a békeszerződés katonai és gaz- a német csapatok megtorpanása Moszkva előtt 1941 decemberében) éppe
 4. 1. A trianoni békeszerződés - Első világháborúban vesztes országként Magyarország is az antant hatalmaktól függött - 1920. jún. 4-én írták alá a versailles-i Trianon kastélyban - ezek után a magyar politikát áthatotta a revízió kérdése - a konszolidációs kormányok elítélték a szélsőjobboldali gondolatokat (amik a zsidókat okolták a háború.
 5. A második világháború alatt, 1943. október 30-án az antifasiszta nagyhatalmak (Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szovjetunió) nyilatkozatban jelentették ki, hogy Ausztriát a náci Németország első áldozatának, és nem csatlósának tekintik, amelynek szuverenitását vissza kell állítani
 6. Az első világháború 1914-től 1918-ig tartott, amely a Föld addigi legpusztítóbb háborúja volt, méltán kapta a világháború elnevezést. Az antant és a központi hatalmak, a két nagy szövetség egymás elleni harca volt
 7. denkinél

Nem béke volt, csak húszéves fegyverszünet a versailles-i szerződés. Négyévnyi pusztítás, véres harcok és küzdelmek után 1919. június 28-án véget ért az első világháború Versailles-ban. A győztes nagyhatalmak pontosan száz éve írták alá a háborút hivatalosan is lezáró békét Németországgal Friedrich Ebert szociáldemokrata politikus, a Német Császárság és a weimari köztársaság közötti átmeneti időszakban német kancellár, majd a köztársaság első elnöke volt. Az első világháború után elnökként számos nehézséggel találta magát szemben. Előbb a kommunisták ellen kellett küzdenie, majd a versailles-i békeszerződés miatt jelentősen visszaesett a.

Első világháború - Wikipédi

A II. világháború 1919-ben kezdődött? 24.h

 1. 2 Világháborús Nemet Aut megkezdte haditengerészeti karrierjét jutott hatalomra Adolf Hitler is aki 1935-től felmondva a versailles-i békeszerződés fegyverzetkorlátozásai előírásait. 22 000 Ft - 2 Világháborus német sapka 55 méretEredetiSzép állapotban meghosszabbítva. Első világháborús dögcédula mely Philipp.
 2. A németek már az első világháború kezdetén elveszítették a gyarmataik felett az ellenőrzést. Néhány német gyarmati katonai egység ugyan kitartott, Német ­Délnyugat-Afrika 1915-ig, Kamerun 1916-ig, Német Kelet-Afrika pedig egészen 1918-ig, a háború végéig
 3. t hárommillió német áldozata volt, ezzel az ország férfilakosságának 15 százaléka odaveszett. A megalázó megadást szigorú békediktátum követte, amely a Német Birodalmat és szövetségeseit nevezte meg a háború kizárólagos okozóiként
 4. t felére csökkent; egyes természeti erőforrások túlnyomó része (az erdők 84%-a, a vasérctermelés 89%-a, a lignittermelés harmada, a réz- és sóbányászat egésze) a szomszédos.

Az Osztrák-Magyar Monarchia német nyelvterületei és Német

Amennyiben a területek Magyarországnak való átengedéséből a Csehszlovákiának megmaradó terület számára gazdasági vagy forgalomtechnikai természetű hátrányuk és nehézségek jelentkeznének, a magyar királyi kormány megtesz minden tőle telhetőt, hogy az ilyen hátrányokat és nehézségeket a csehszlovák kormánnyal egyetértésben kiküszöbölje A második világháború első és utolsó napja. Egy hamis rádióadás adta meg a jelet a történelem legpusztítóbb háborújának zajos kezdetére, és a két atombomba utáni csend hirdette a végét. 75 évvel ezelőtt, 1939. szeptember 1-jén tört ki, és 69 esztendeje, 1945. szeptember 2-án ért véget hivatalosan a második. Az 1919-es békeszerződés a teljes egészében német lakosságú Danzig kikötőjét, a mai Gdanskot szabad várossá nyilvánította, s hogy Lengyelországnak kijáratot biztosítson a tengerhez, közelében szárazföldi folyosót alakított ki, amely elvágta Kelet-Poroszországot anyaországától Tartalom: Az első világháború résztvevői. A háború vége. A Versailles-i Szerződés és a hatalmak átalakítása. Hivatkozások. Az első világháborúban a szövetséges erőknek sikerült legyőzniük a központi hatalmakat, miután 1918 őszén a különböző hatalmak fokozatosan adták át magukat, a német Kaizernek ugyanezen. A világháború előtt először a Schlieffen-tervben fogalmazódott meg az elképzelés, miszerint az ellenfelet egy gyors, meglepetésszerű támadással rövid idő alatt térdre lehet kényszeríteni. Az első világháborúban mindenki így akart végezni ellenfelével. Mozdulatlan frontvonalakon folytatott hadműveletek

Sata blogja (történelem): A nagy földrajzi felfedezések

Start studying Az első világháború. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools A Nemzetiszocialista Német Munkáspárt (NSDAP) szélsőjobboldali német politikai párt volt, amelyet 1920-ban alapítottak Németország első világháborús veresége után. Adolf Hitler vezette 1921-től 1945-ig. A párt megígérte, hogy megvédi a német kulturális értékeket a zsidó-kozmopolita hatások ellen, visszavonja a [Versailles-i békeszerződés] szigorú rendelkezéseit. Az első világháború utáni békeszerződések (1919-1920) 5: A győztes nagyhatalmak törekvései: 5: A kisnemzeti nacionalizmus programja: 8: A gyarmati világ ébredése: 10: Az internacionalizmus törekvései: 12: A békekonferencia összehívása: 13: A Nemzetek Szövetségének létrehozása: 15: A német békeszerződés. Az első világháború egyik jellegzetessége volt, hogy 20. századi technológiát használó hadseregek csaptak össze 19. századi elvek alapján. Egyik fél hadvezetése sem tudott még alkalmazkodni az új fegyverekhez, és nem is láthatták előre, nem is tudtak ezért alkalmazkodni a főleg a nyugati frontra jellemző állóháború követelményeihez 1947. február 10-én írták alá Magyarország és a második világháború győztes hatalmainak képviselői a párizsi békeszerződést. Miután hazánk többek között földrajzi helyzete és az elbukott kiugrási kísérlet eredményeként a térség államai közül a legtovább maradt a náci Németország szövetségese, a Hitler.

Az alább felsorolt földrajzi nevek az első világháborúban mikor voltak csaták színterei, mely állam területén fekszenek? Marne Tannanberg Przemysl Isonzó Verdun; Hol zajlottak le az első világháború alább jellemzett csatái? a. német-francia, 1914. szept. 5-10. b. német-orosz, 1914. aug. 28-30 z első világháború centenáriuma kiváló alkalom a már rende- nem utolsósorban azért, mert a trianoni békeszerződés egyér-telműen megállapította Magyarország háborús felelősségét, és részben erre tehát Tisza István a német szövetséget támogatta, ezt azzal a hittel tette, hogy. A nyugati történetírás új fogalmakat kezdett az elmúlt években bevezetni az első világháború utáni helyzetre. Nem a háború gyors lezárásáról beszélnek ma már, hanem fokozatos demobilizálásról. Így például a háborúból való kimenetel - francia szóval: sortie - azt fejezi ki, hogy még azokon a frontokon, ahol valóban véget ért 1918-ban a fegyveres küzdelem.

Az első világháború a 19. század utolsó évtizedeiben és a századfordulón végbemenő gazdasági-társadalmi-politkai folyamatok súlyos krízisének terméke. A véres háborúba torkolló krízis nemcsak betetőzése egy korszaknak, hanem egyben nyitánya is az újnak, amely azóta is tart Az első világháborúban győztes antant jóváhagyta az osztrák kérelmet és az 1919. szeptember 10-i saint-germaini békeszerződésben Ausztriának ítélte az ezer éven át a Magyar Királysághoz tartozó Moson, Sopron és Vas vármegyék egy részét, majd 1920. június 4-én a trianoni békeszerződésben ezt megerősítette A vereséggel záruló első világháborút követően a trianoni békeszerződés előírásai súlyos gazdasági következményekkel jártak. A háborús vereség nyomán Magyar- irányelveket még az ország német megszállását követően is alkalmazták.6 Mind- Az első világháború tapasztalatai alapján, amikor 1938. július.

Kifizeti az I. világháborús jóvátétel utolsó részét ..

 1. tegy 10 millió elesett katona a frontokon, ugyanennyi ember halt meg járványok, főként az 1918-19-es spanyolnátha miatt és éhezés következtében. A harcok során vetették be először a tankot és a vegyi fegyvert, vala
 2. Az Egyesült Államokban 1935-ben hajtotta végre a szűzfelszállását. A második világháború hadászati bombázóműveleteiben kulcsszerepet játszó első négymotoros stratégiai bombázó, a Boeing B-17 Flying Fortress, Angliában pedig a háború kitörésének évében állt szolgálatba az első modern stratégiai bombázógép, a szintén négymotoros Short Stirling
 3. A trianoni békeszerződés következtében a két világháború közötti magyar külpolitika legfőbb A másik lehetőség a vesztes államok német vezetés alatti összefogása volt, de ez - ennek egyik első jele Magyarország felvétele volt a Nemzetek Szövetségébe (1922)..
 4. Az első világháború ideje alatti nemzeti törekvések Az első világháború célja az államterületek növelése volt. A háború folyamán az államok, illetve nemzetek ezt közvetett vagy közvetlen módon ki is jelentették. Szerbia már 1914. szeptemberében tájékoztatta szövetségeseit arról, hogy a délszláv térségben egy olya

Togo az első világháborúban: Első világháború: Dátum: 1914. augusztus 6.-27. Helyszín: Togo: Eredmény: Brit-francia győzelem, német kapituláció: Terület-változások: Togo német gyarmat nyugati felét a britek, míg keleti felét a franciák kapják meg: Harcoló fele Az 1914 júliusában kitört I. világháború a központi hatalmak vereségével ért véget. A nagy háború, azaz az I. világháborút lezáró, a franciák által diktált fegyverszüneti egyezményt 1918. november 11-én írták alá Németország képviselői - a vereséget elismerve - a compiégne-i erdőben egy vasúti kocsiban. Az 1920-ban aláírt trianoni békeszerződés értelmében hazánk elvesztette területének és lakosságának mintegy kétharmadát, miközben hozzávetőlegesen 3,2 millió magyar került az újonnan meghúzott határvonalakon túlra, kisebbségi sorba. A történelmi Magyarország északi vármegyéi közül a döntéshozók tizenegyet teljes egészében, tizenegy másikat pedig kisebb. A két világháború között a kohászatban egy teljesen új szakágazat is megjelenik, az alumíniumkohászat, melyben különösen nagy szerepe volt a német tőke jelenlétének. Egyéb iparágak. Az első világháború alatti háborús konjunktúra következtében az ipar elvesztette piacainak jelentős részét A jóvátétel csökkentését mintegy 2,9 Mrd Ft-ra becsülték. Nem véletlen, hogy 1948. július 1-je után a nagyjából évi 14,5 millió dollár körül mozgó jóvátételi szállításokkal rendre előszállításban volt Magyarország. Az újabb engedménynek megfelelően ismét átdolgozták a szállítási tervet

A két világháború közötti Magyarországon a trianoni békeszerződés következtében teljesen megváltozott a kisebbségi helyzet. Az ország területének kétharmada idegen fennhatóság alá került, Magyarország legnagyobb kisebbségévé, megközelítőleg 500 ezer fővel a németek váltak A Versailles-i szerződés, amelyet 1919. június 28-án írtak alá a párizsi Versailles-i palota Tükörtermében, Németország és a Szövetséges Hatalmak között létrejött békeszerződés volt, amely hivatalosan befejezte az első világháborút. A szerződés feltételei azonban annyira büntető hatást gyakoroltak Németországra, hogy sokan úgy vélik, hogy a Versailles-i. A Szudéta-vidéken a békeszerződés figyelmen kívül hagyta az 1918 őszén önállóságukat kinyilvánító német területek igényeit; Ezen felül előírták, hogy Németország és Ausztria nem egyesülhet (Anschluss-tilalom) Ausztriának még azt is megtiltották, hogy az állam hivatalos nevében szerepeljen a német szó

Hasonlóan hazánkhoz, a Német Birodalomban is a társadalom túlnyomó többsége - politikai, felekezeti és ideológiai különbségeket félretéve - a revízió politikáját támogatta. Felerősítette ezt a tényezőt az első világháború furcsa vége, vagyis hogy a német haderő a frontokon nem szenvedett még döntő vereséget A német háborús gépezet készen állt, már csak a casus belli hiányzott. Ez lett Danzig, amelyet az 1919-es békeszerződés szabad városnak nyilvánított, és hogy Lengyelország kijáratot kapjon a tengerhez, szárazföldi folyosót is kialakítottak, amely elvágta Kelet-Poroszországot az anyaországtól AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ . Előzmények. A német katonai doktrína lényegét a kétfrontos háború elkerülése képezte. Ebből eredt az ún. villámháborús terv: rövid idő alatt a német csapatok legyőzik Franciaországot, A németekkel kötött versailles-i békeszerződés jelentős területeket csatolt el az országtól.

Sata blogja (történelem): A török kiűzése Magyarországról

A NÉMET LUFTWAFFE TÖRTÉNETE I

Trianon 100 - A békediktátum. A trianoni szerződést 1920. június 4-én írták alá az első világháború győztes nagyhatalmai és Magyarország képviselői. A döntés értelmében Magyarország területe a csaknem 283 ezer négyzetkilométerről 93 ezerre, lakossága 18 milliósról 7,6 milliósra csökkent. A XX. század a. A békeszerződés gazdasági következményei. (Európa, 1991.) Megtalálható még: Az első világháború következményei Magyarországon . Szerk. Tomla Béla (Az Országgyűlés Hivatala, Bp. 2015.) 153-173. Válságok és válságstratégiák-a két világháború közötti német tapasztalat és a jelen. In: Válság, recesszió.

Elvek, lehetőségek, kudarcok: Woodrow Wilson és az első

Sata blogja (történelem): A középkori magyar művelődés

Meghalt az utolsó, 2

Az európai gazdaság az első világháború után. 1929: Young-terv → újratárgyalták a német visszafizetések lehetőségét, s egyben 2 mrd fontra korlátozták annak összegét a trianoni békeszerződés után azonban az elvesztett nyersanyagforrások már nem tették lehetővé a nehézipar fejlődését, a könnyűipar. anoni diktátum aláíróinak első világháborús szerepét vizsgálja. Drasche-Lázár Alfréd, az első világháború Sajtóalbizottságának veze-tője. Az országos főcenzor A trianoni aláírók közül Drasche-Lázár Alfréd volt az idősebb. Ő 1875. június 15-én született Dorogon.3 Az eredetileg Alfredus (Arthur, Béla) névr Az első világháború következményei és a trianoni békeszerződés gazdasági vonatkozásai - Tesztfeladatsor. Eszköztár: Az első világháború következményei és a trianoni békeszerződés gazdasági vonatkozásai - kronológi Négy birodalom omlott össze, kilenc új állam jött létre az első világháború végével 2019. november 11. 09:44 MTI 101 éve, 1918. november 11-én írta alá a vereségét elismerő Németország a franciaországi Compiègne közelében, egy vasúti kocsiban a fegyverszünetet az antanthatalmakkal, ezzel véget ért a négy évig.

Sata blogja (történelem): Az önálló Magyar Királyság bukása

II. világháború - Tények, Képek, Adatok - Harckocsigyártás ..

Első világháború . Az első világháború 1914-től 1918-ig tartott. Az összesen több mint 15 millió ember halálá. okozó, négy éven át tartó öldöklő küzdelem a korabeli gyarmat- és érdekeltségrendszer újrafelosztásáért indult A gyilkosság közvetetten az első világháború kitöréséhez vezetett.A történtek után ugyanis Budapesten és Bécsben is szerbellenes. Első világháború: Egy indokínai, egy francia, egy szenegáli, egy angol, egy orosz, egy olasz, egy szerb, egy görög és egy indiai katona a Macedón fronton (1915 körül) Dátum: 1915. október 21. - 1918. szeptember 30. Helyszín: Balkán-félsziget: Eredmény: Az Antant győzelme: Harcoló fele

Sata blogja (történelem): Hunyadi Mátyás a reneszánsz uralkodóSata blogja (történelem): A forradalom radikalizálódásabújt az üldözött: A maffia Egészségügyi Maffia -Részlet

Az első világháború elvesztése - Németországhoz, vagy Magyarországhoz hasonlóan - Ausztriában is a kormányzó dinasztia bukását hozta magával. A létrejö­ vő új államalakulat azonban erősebb szállakkal kötődött a régi hatalomhoz, mint a másik két említett államban. Ezen utóbbiakban ugyanis az uralkodó bukásáva 24. Magyarország az első világháborúban és a következmények • 106 25. Az első világháborút lezáró békerendszer • 111 26. Tanácsköztársaság és ellenforradalom Magyarországon • 116 27. A trianoni békeszerződés • 121 Összefoglalás • 126 IV. Európa és a világ többi része a két világháború között. Définitions de Nyugati front (első világháború), synonymes, antonymes, dérivés de Nyugati front (első világháború), dictionnaire analogique de Nyugati front (első világháború) (hongrois